Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

"Smile" Αλέξης Αντωνόπουλος

 

SMILE


Not everyone with a creepy smile
is evil.

It is true: Lips tell more than eyes
yet such smiles may form from memories;
odors and notes of a past, present
or future life
better left forgotten.

Not everyone with a creepy smile
is evil.
Please excuse those who are not.

Please
don’t remind them.
They already know.
And yet they smile.
They have to. 


 Αλέξης Αντωνόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου