Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Gathered


Γιατί να θελήσει κάποιος να γίνει μέλος της ομάδας μας

Σκοπός της G.A.P. είναι να αγκαλιάσει όσο το δυνατόν περισσότερους πρωτοεμφανιζόμενους κι εκκολαπτόμενους λογοτέχνες, δίνοντάς τους βήμα έκφρασης. Μέχρι στιγμής στο χώρο υπάρχουν διάφοροι σύλλογοι ή ομάδες και αρκετοί απ’ τους δημιουργούς που ήδη συμμετείχαν σε αυτούς νιώθουν διαψευσμένοι. Εμείς επιδιώκουμε να διαφοροποιηθούμε απ’ αυτού του είδους το μοντέλο των απρόσωπων συλλόγων. Στόχος μας είναι να διοργανώσουμε παρουσιάσεις ομαδικών έργων υψηλής αισθητικής και να προσπαθήσουμε να αλληλοβοηθηθούμε. Αρκετοί πιστεύουν πως η δημιουργία αποτελεί μια μοναχική διαδικασία. Όμως, όταν έρχεται κανείς σε επαφή με το έργο ομότεχνων «τρέφεται» πνευματικώς κι εμπλουτίζει την έμπνευσή του. Έπειτα, μία ομάδα ανθρώπων μπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα απ’ ό,τι θα πετύχαινε ο καθένας μόνος του. Η συνεισφορά του καθενός στην περίπτωση της ομαδικής δράσης δεν αθροίζεται αλλά πολλαπλασιάζεται. Ο καθένας νιώθει πιο δυνατός όντας μέλος ενός δικτύου αλληλουποστήριξης, και εμείς αυτό ακριβώς προσπαθούμε να πετύχουμε.

Πρόγραμμα Συνεκδόσεων
Η ανά καιρούς έκδοση ανθολογιών ποίησης και συλλογών διηγημάτων επιλέχθηκε ως μία από τις δράσεις προώθησης νεοεμφανιζόμενων λογοτεχνών για διάφορους λόγους. Ένας απ’ αυτούς είναι ότι εξομαλύνει τη διαδικασία της έκθεσης. Πολλοί, αν και γράφουν χρόνια, αποφεύγουν να εκδώσουν κάτι δικό τους γιατί αποθαρρύνονται από το κατεστημένο του χώρου. «Άτομα της τέχνης», έτοιμα να ακονίσουν τα μαχαίρια τους μπροστά σ’έναν πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη δημιουργούν μια κλειστή κλίκα δυσκόλως προσπελάσιμη καθώς κι ένα δυσβάσταχτο άγχος στους νέους δημιουργούς, με αποτέλεσμα να αρνούνται να κοινωνήσουν τα πνευματικά τους τέκνα. Μέσα σε μια ανθολογία ή μια συλλογή διηγημάτων το άγχος αυτό μειώνεται κατά πολύ διότι οι δημιουργοί παρουσιάζονται ως ένα ενωμένο σύνολο. Ένας άλλος λόγος που επιλέχθηκε μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία είναι καθαρά πρακτικός - οικονομικός, γιατί μέσω του επιμερισμού του κόστους έκδοσης σε περισσότερα άτομα, φτάνει να γίνεται από μηδαμινό έως ασήμαντο. Τέλος, ένας ακόμη λόγος αφορά στην κυκλοφορία της ανθολογίας. Όσο περισσότεροι είναι οι συμμετέχοντες σε μια έκδοση τόσο αυξάνονται και οι πωλήσεις του εκάστοτε βιβλίου. Πέρα απ’ ότι μια τέτοιου είδους δικαιοπολιτική επιλογή φαντάζει περισσότερο ελκυστική στους εκδοτικούς οίκους, έχει και άλλου είδους παράπλευρα οφέλη. Όταν η κυκλοφορία ενός οποιουδήποτε βιβλίου αυξάνεται, όλο και περισσότερα άτομα λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου του κι έτσι τα μέλη της ομάδας γίνονται γνωστά έστω και σε έναν περιορισμένο κύκλο προσώπων. Αυτό θα τους βοηθήσει αργότερα στην περίπτωση που θελήσουν να αποτολμήσουν ένα δικό τους προσωπικό διάβημα.

Mind the G.A.P.


Please mind the G.A.P.

Η ομάδα “G.A.P.” μπαίνει δυναμικά στον κόσμο της λογοτεχνίας. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ανθρώπινης αλυσίδας, ενός δικτύου καλλιτεχνών, οι οποίοι εμπνέουν κι εμπνέονται, δημιουργούν, συμμετέχουν σε δρώμενα, συνεκδίδουν ανθολογίες ποιημάτων και συλλογές διηγημάτων, αλληλοϋποστηρίζονται. Ειδικά, σε αυτή την δύσκολη εποχή οι άνθρωποι μπορούν να βρουν καταφύγιο στην έμπνευση, τη δημιουργία, την τέχνη. Οι δύσκολες συγκυρίες του εξωτερικού κόσμου πάντοτε έσπειραν εσωτερικές διεργασίες προβληματισμού πάνω στις οποίες άνθιζαν άξια λόγου έργα. Άλλωστε η έννοια της μετουσίωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με κάθε είδους καλλιτεχνικό δημιούργημα.
Ένας από τους βασικούς στόχους του συλλόγου είναι η αρωγή νεοεμφανιζόμενων λογοτεχνών και η αυτοπροώθησή τους μέσω συνεκδόσεων ανθολογιών ποιημάτων και συλλογών διηγημάτων. Μια τέτοια πρωτοβουλία φαίνεται ενδιαφέρουσα, ωστόσο ο χώρος της γραπτής έκφρασης είναι συνηθισμένος σε άλλους είδους ιεροτελεστίες μύησης. Μέχρι σήμερα, η συμβουλή προς έναν νέο λογοτέχνη από μυημένους του χώρου ήταν ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να δημοσιοποιήσει υλικό του σε κάποιο ποιητικό περιοδικό, να ψάξει να βρει εκδοτικό οίκο και έπειτα να ξοδέψει μια μικρή περιουσία για την έκδοση της συλλογής του. Όπως διατείνονται λοιπόν κάποιοι «δεν είναι απαραίτητο να εκδίδουν όλοι» ή «δεν είναι όλα τα κείμενα άξια δημοσίευσης». Άμεσος όμως στόχος κάθε μορφής έκφρασης είναι η επικοινωνία. Άλλωστε, αυτοί που γράφουν έχουν ανάγκη να κοινωνούν το έργο τους και να λαμβάνουν ανταπόκριση. Για αυτόν τον λόγο η G.A.P. προτίθεται να προσφέρει βήμα σε όσους επιθυμούν να μοιραστούν έναν ψίθυρο ή μια κραυγή. Σκοπός μας είναι αφενός να μη χαθεί αξιόλογο υλικό από μοναχικούς ταπεινόφρονες δημιουργούς, αφετέρου να διευκολυνθεί η πορεία κάποιου ταλαντούχου νεοεμφανιζόμενου, ο οποίος επιθυμεί να εκφραστεί μέσω του γραπτού λόγου και να το μοιραστεί.